R cu aplicații în statistică

Type
Publication
Editura Universității din București

Echipa R-omânia (www.r-project.ro) acționează ca o comunitate de utilizatori pentru popularizarea mediului de programare statistică R în lumea academică, dar și pentru persoane fizice, instituții și autorități publice, precum și pentru organizații comerciale și necomerciale din România. De asemenea, promovează R cu scopul de a oferi o soluție gratuită și un software open source în România: inițiază, promovează și coordonează proiecte de cercetare, sprijină comunicarea în cadrul comunității de utilizatori R, organizează conferințe științifice, ateliere de lucru și cursuri de pregătire pentru utilizarea R și a altor soluții software ce integrează R în România.